Peuterpret is een beweegprogramma voor peuters van 2-4 jaar. Onder begeleiding van een kinderfysiotherapeut verbeteren peuters hun motorische vaardigheden. Ook leren zij dat bewegen leuk is en krijgen meer zelfvertrouwen.

Peuterpret is bedoeld voor peuters die:

– een motorische achterstand hebben;
– te zwaar zijn of dreigen te worden;
– veel vallen of struikelen en
– faalangstig zijn en bijvoorbeeld klimmen en klauteren eng vinden.

Het beweegprogramma Peuterpret bestaat uit:
– 12 wekelijkse beweeglessen
– 45 minuten per les
– 4 tot 6 kinderen per groep
– 3 ouderbijeenkomsten

Peuterpret Leidschendam - Voorburg flyer achterkant

Aanmelden voor Peuterpret, of meer weten?

Nieuwe cursussen Peuterpret starten meerdere keren per jaar, zodra er voldoende aanmeldingen zijn (min. 4, max. 6). Kinderfysiotherapeute Alette Barel- van Zee kan u meer vertellen over Peuterpret: mail kinder@fysiotherapiebarel.nl  of bel: 070-3271879.

Programma

Peuterpret start met een intake door de kinderfysiotherapeut. Samen met de ouder/verzorger kijkt deze naar persoonlijke doelen voor het kind. Tijdens de 12 beweeglessen komen verschillende oefeningen aan bod: springen, klimmen, balanceren, gooien en vangen.

Ouderbetrokkenheid

Een pedagoog en diëtist verzorgen 4 keer per traject een ouderbijeenkomst. Met een kopje koffie of thee wordt gesproken over verschillende thema’s die met voeding en opvoeding te maken hebben. Aanvullende individuele begeleiding door de pedagoog en/of diëtist is mogelijk.

Vergoeding

Kinderen die meedoen aan Peuterpret hebben een verwijzing van de huisarts, jeugdarts of specialist nodig. Hierdoor wordt Peuterpret volledig vergoed vanuit de basisverzekering.

Privacy

De zorgverleners binnen Peuterpret zijn gebonden aan het privacyreglement van hun beroepsorganisatie. Dit betekent dat er zorgvuldig met persoonlijke gegevens wordt omgegaan.

Download folder

Wilt u meer informatie? Download het Beweegprogramma Peuterpret

Peuterpret is een samenwerking van: JGZ ZHW / Kinderfysiotherapie Barel- van Zee / Florence / Vlietkinderen