Vanaf 1-1-2024 zijn de onderstaande tarieven van kracht. Deze tarieven gelden voor onverzekerde behandelingen of voor verzekerden bij maatschappijen waarmee wij geen contract hebben afgesloten.

Verzekeringen

Voor verzekeringen waarmee wij een contract hebben afgesloten, brengen wij de contractueel overeengekomen bedragen in rekening. In de meeste gevallen declareren wij direct bij uw verzekering. U ontvangt dan geen rekening.

In geval van een Restitutiepolis krijgt u mogelijk van ons wel een rekening, die u dan zelf moet indienen bij uw verzekering.

Tarieven gelden voor behandelingen in de praktijk

Eerste behandeling volwassenen incl. oriënterend onderzoek         € 63,90

Vervolg behandeling volwassenen                                                           € 42,80

Lange zitting (bij complexe klachten)                                                      € 67,60

Behandeling van kinderen                                                                         € 63,90

Instructie aan ouders kind                                                                         € 63,90

Eenmalig fysio/oefentherapeutisch onderzoek                                     € 78,80

Eenmalige rapportage (voor kind of volwassene)                                € 70,70

Toeslag voor aan-huis behandeling, per behandeling                         € 20,10

Afzeggingen

Voor afzeggingen die minder dan 24 uur tevoren worden ontvangen,
wordt € 30,00 per half uur in rekening gebracht.

Vergoeding

Het is mogelijk dat uw verzekering niet alle bedragen (volledig) vergoed. In dat geval dient het verschil door de verzekerde zelf te worden vergoed. In deze gevallen ontvangt u van ons voor dat deel alsnog een factuur.

Overige gegevens

Bank: NL80 KNAB 0259 1339 65

KvK Den Haag: 27318667

(Kinder)fysiotherapeut: A.P.O. Barel-van Zee

Oefentherapeut Mensendieck: G. Eshuis-Kacanski