Peuterpret

Regelmatig starten wij met ‘Peuterpret’, een beweegprogramma voor peuters van 2-4 jaar.

 Meer informatie PeuterpretPeuterpret Leidschendam - Voorburg

Peuterpret start zodra er voldoende aanmeldigen zijn en eindigt na 12 keer. In de schoolvakanties is er geen les. Aanvullend is er enkel weken na de laatste les een terugkom les.

De cursus wordt gehouden in ons gezondheidscentrum, Scheepswerf 18, Leidschendam

Aanpak peuterpret

Onder begeleiding van een kinderfysiotherapeut verbeteren peuters hun motorische vaardigheden. Ook leren zij dat bewegen leuk is en krijgen meer zelfvertrouwen.

Peuterpret is geschikt voor peuters die:
– een motorische achterstand hebben;
– te zwaar zijn of dreigen te worden;
– veel vallen of struikelen en
– faalangstig zijn en bijvoorbeeld klimmen en klauteren eng vinden

Sinds begin 2017 organiseren we Peuterpret:
– 12 wekelijkse beweeglessen
– 45 minuten per les
– 4 tot 6 kinderen per groep
– 3 ouderbijeenkomsten

Aanmelden of meer weten?

Wilt u zich aanmelden of meer informatie over Peuterpret? Mail ons via: kinder@fysiotherapiebarel.nl of bel 070-3271879.

Download folder

Wilt u meer informatie? Download hier het formulier en hier voor het programma Peuterpret.

Programma Peuterpret


Peuterpret start met een intake door de kinderfysiotherapeute Alette Barel- van Zee. Samen met de ouder/verzorger kijkt de Alette naar persoonlijke doelen voor het kind. Tijdens de 12 beweeglessen komen verschillende oefeningen aan bod: springen, klimmen, balanceren, gooien en vangen.

Ouderbetrokkenheid

Een pedagoog en diëtist verzorgen 4 keer per traject een ouderbijeenkomst. Met een kopje koffie of thee wordt gesproken over verschillende thema’s die met voeding en opvoeding te maken hebben. Aanvullende individuele begeleiding door de pedagoog en/of diëtist is mogelijk.

Vergoeding

Kinderen die meedoen aan Peuterpret hebben een verwijzing van de huisarts, jeugdarts of specialist nodig. Hierdoor wordt Peuterpret volledig vergoed vanuit de basisverzekering.

Privacy

De zorgverleners binnen Peuterpret zijn gebonden aan het privacyreglement van hun beroepsorganisatie. Dit betekent dat er zorgvuldig met persoonlijke gegevens wordt omgegaan.

Peuterpret is een samenwerking van: JGZ ZHW / Kinderfysiotherapie Barel- van Zee / Florence / Vlietkinderen