• Wordt uw te vroeggeboren kind ontslagen uit het ziekenhuis?
  • En wenst u ondersteuning in de thuissituatie?

iStock_000013183519Large

Ondersteuning bij uw vroeggeboren kind

Het komt voor dat vroeggeboren baby’s sneller schrikken of moeilijker te troosten zijn dan op tijd geboren baby’s. Of dat zij meer moeite hebben om contact te maken, of hun aandacht vast te houden of moeite hebben met inslapen.

ToP programmaToP programma

Het ToP programma, opgezet door het AMC, biedt ondersteuning aan het vroeggeboren kind en ouders en na ontslag uit het ziekenhuis. Het geeft ouders meer vertrouwen en plezier in de mogelijkheden en toenemende zelfstandigheid van hun kind. Het ToP programma staat voor Transmurale Ontwikkelingsondersteuning voor Prematuur geboren kinderen en hun ouders.

Ondersteuning in thuissituatie

Beiden kinderfysiotherapeuten Alette Barel-van Zee en Els de Waal hebben deze ToP opleiding gevolgd en geleerd de ‘lichaamstaal’ van de vroeggeboren kinderen te begrijpen. Zij begeleiden u de signalen van uw baby te leren (her-)kennen en er op een positieve manier op in te spelen. Het ToP programma gaat uit van de mogelijkheden die het kind heeft en de pogingen die het doet om de wereld te verkennen en zich aan te passen. Het kind en zijn ouders staan hierbij centraal. De ondersteuning wordt bepaald door de keuzes die passen bij uw kind of uw gezin.

Stappenplan

De kinderfysiotherapeut in het ziekenhuis informeert u als ouder over het ToP programma. Het ToP programma wordt aangeboden aan:

  • Baby’s die geboren zijn vóór 32 weken zwangerschap en/of een geboortegewicht hebben onder de 1500 gram.
  • Voorwaarde is dat uw kind verzekerd is bij een zorgverzekeraar die dit programma vergoedt in de basisverzekering (bijna alle zorgverzekeraars).

Begeleiding

Het eerste huisbezoek vindt plaats binnen de eerste twee weken na ontslag. Het totale aantal huisbezoeken is afhankelijk van de behoefte die u en uw kind aan ondersteuning nodig hebben en varieert van 10 -14 keer. Het programma eindigt rond het eerste levensjaar, gecorrigeerd van uw kind.  Van ieder huisbezoek wordt een kort verslag gemaakt en u toegestuurd. Daarin staat wat met u  besproken is en met foto’s, die het verduidelijken.

Informatie